Klagemulighed:

Bliver vi uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet, kan du klage til:
Camping Branchens reklamationsnævn, Mosedalvej 15, 2500 Valby, tlf. 36 14 04 57
eller
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, ”Center for Klageløsning”,  www.forbrug.dk