Klagemulighed:

Bliver vi uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet, kan du klage til:
Camping Branchens reklamationsnævn, Korsdalsvej 134, 2605 Brøndby, tlf. 36 14 04 57
eller
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, ”Center for Klageløsning”,  www.forbrug.dk